Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ และคู่ครอง อาทิตย์ แสงศิริ เยี่ยมสโมสรโรตารีแม่ฮ่องสอน อย่างเป็นทางการ

(View:135)


วันที่ 2018-11-16

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

#สมาชิกบริจาค 1 EREY ณ ห้องอาหารศิริชัย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 
 
เอกสารแนบ :