Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ และคู่ครอง อาทิตย์ แสงศิริ เยี่ยมสโมสรโรตารีสันป่าตอง อย่างเป็นทางการ

(View:161)


วันที่ 2018-11-19

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 #สมาชิกบริจาค 1PHF, 9 EREY ณ ห้องอาหารแก้วเฮือนดี จังหวัดเชียงใหม่

 
 
เอกสารแนบ :