Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360



วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.30 น. ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ และคู่ครอง อาทิตย์ แสงศิริ เยี่ยมสโมสรโรตารีลำพูน อย่างเป็นทางการ

(View:103)


วันที่ 2018-11-29

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 #สมาชิกบริจาค 1PHS, 1PHF, 2 EREY #รับสมาชกใหม่ 4 ท่าน ณ ห้องประชุมชั้น3 โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน

 
 
เอกสารแนบ :