Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ และคู่ครอง อาทิตย์ แสงศิริ เยี่ยมสโมสรโรตารีจอมทอง อย่างเป็นทางการ

(View:127)


วันที่ 2018-11-25

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 #สมาชิกบริจาค 1PHF, 12 EREY #รับสมาชกใหม่ 6 ท่าน ณ ศาลเจ้าจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 
 
เอกสารแนบ :