Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360เรียน มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน จากภัยพิบัติที่เกิดจากพายุโซนร้อนPabukที่พัดเข้าพื้นที่ภาคใต้ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายในพื้นที่หลายจังหวัด ดังนั้นทางภาค3360 โรตารีสากล จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมมือ ร่วมใจกัน ส่งความช่วยเหลือ

(View:135)


วันที่ 2019-01-09

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

เรียน มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน...
จากภัยพิบัติที่เกิดจากพายุโซนร้อนPabukที่พัดเข้าพื้นที่ภาคใต้ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายในพื้นที่หลายจังหวัด ดังนั้นทางภาค3360 โรตารีสากล. จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมมือ ร่วมใจกัน ส่งความช่วยเหลือ. โดยการบริจาคเงิน มายังบ/ช ผู้ประสบภัยของภาค. . ธนาคารกรุงไทย สาขา ท๊อปแลนด์ จ.พิษณุโลก. ชื่อ บ/ช นางรุ่งรานี. แสงศิริ. และ นายทองคำ รักใคร่. เลขที่ บ/ช. 767-0-40245-8. การรับบริจาค ครั้งนี้ กำหนดสิ้นสุด วันที่31 มค.2562. เพื่อนำไปสมทบให้กับภาค3330. ดำเนินการต่อไป
ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี. ผวภ..รุ่งรานี. แสงศิริ
รายชื่อผู้บริจาค.
1.ผวภรุ่งรานี แสงศิริ 5000 บ.
2.อผภ อนุรักษ์ นภาวรรณ5000 บ.

 
 
เอกสารแนบ :