Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360DISTRICT TRAINING ASSEMBLY 2019-2020 การอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2562-2563 พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

(View:89)


วันที่ 2019-03-16

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 
 
เอกสารแนบ :