Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360ภาค 3360 โรตารีสากล ร่วมกับ สโมสรโรตารีเชียงคำ และโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จัด โครงการติวเสริมเติมเต็มความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

(View:133)


วันที่ 2018-01-23

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

ภาค 3360 โรตารีสากล ร่วมกับสโมสรโรตารีเชียงคำ และโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จัด 

ติวคณิตฯฟิตแน่น กับพี่แท็ป อ.ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล โดย OnDemand (Alevel)

ติวพิชิต ฟิสิกส์ กับพี่โหน่ง อ.สุธี  อัสววิมล สถาบันกวเวิชา OnDemand

ติวเข้ม ENG.LIVE กับ พี่พีชชี่ อ.พิชารัชช์  พันธุ์ถาวรนาวิน Englicious Academy

ติวเสริมเติมเต็มความรู้สังคมศึกษา กับ อ.อดิศักดิ์  จันทร์หลวง โรงเรียนกวดวิชาครูคลับเชียงใหม่ ครูไกด์

 

ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา วันที่ 23 - 24 มกราคม 2561

 
 
เอกสารแนบ :