Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360โรตารีสากลภาค 3360 โดย สโมสรโรตารีเชียงใหม่ใต้ และมวลมิตรโรแทเรียนในภาค 3360 ร่วมกับ สโมสรโรตารีกรุงเทพวิภาวดี ในกิจกรรม โครงการ หม้อไทยไร้สารตะกั่ว คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง ปีที่ 8/2560-2561 ณ สยามแม็คโคร สาขาเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

(View:188)


วันที่ 2018-02-03

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 
 
เอกสารแนบ :