Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360รายการสรุปประชุมวันแรก

(View:138)


วันที่ 2018-07-05

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 

1. สร.เชียงใหม่ใต้ 4/ก.ค./61 โรงแรมออร์คิด 18.30 น.
2. สร.ถิ่นไทยงาม 5/ก.ค./61 โรงแรมแกรนวิว 11.30 น.
3. สร.ชัางเผือก 9/ก.ค./61 โรงแรมเมอร์เคียว 19.00 น.
4. สร.เชียงใหม่สันทราย 10/ก.ค./61 18.30 น. โรงแรมสวนดอกแก้ว
5. สร. นครพิงค์ 5/ก.ค./61 เวลา19.00น โรงแรมมอร์เคียว เชียงใหม่
6. สร.เชียงใหม่ ภูพิงค์ 10/ก.ค./61 เวลา 18.00 ณ ภัตตาคารตู่ลู่
7. สร.สารภีเชียงใหม่ 6/ก.ค./61 Good view village (แม่เหียะ) 18.00 น.
8. สร.ดอยสุเทพเชียงใหม่ 12/ก.ค./61 11.30 น. ห้องอาหารนานาชาติ โรงแรม ชม.แกรนวิวว์
9. สร.เชียงใหม่ วันที่ 5/ก.ค./61 ลงทะเบียนมิตรภาพสังสรรค์ 18.30 น.
    เปิดประชุม 19.30 น โรงแรม DusitD2

10.สร.กาวิละเชียงใหม่ 9/ก.ค./61 18.30 น. ที่เชียงใหม่ออคิด

 
 
เอกสารแนบ :